De advocaat

De advocaat adviseert een partij en vertegenwoordigt ze voor de rechtbank.

De gezworene - jury

Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury. Die bestaat uit twaalf burgers die door uitloting worden aangewezen.

De magistraat in opleiding

De magistraat in opleiding is meestal een jonge jurist die een carrière in de magistratuur wil beginnen.

De bemiddelaar

De bemiddelaar is een onpartijdig en neutraal persoon.

De gerechtsdeskundige

Een gerechtsdeskundige is geen ambtenaar en wordt dus niet door een rechtscollege tewerkgesteld.

De referendaris

De referendaris is een dokter, licentiaat of houder van een masterdiploma in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.

De zaalwachter

De zaalwachter (of de deurwaarder of de bode) is aanwezig op de zitting.