Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproeping om voor het gerecht te verschijnen.

Proces-verbaal

Een proces-verbaal in juridische terminologie heeft verschillende betekenissen.

Uitnodiging

Het woord uitnodiging heeft geen specifieke juridische betekenis.

Verzoekschrift

Het Belgische recht voorziet in verschillende manieren om een zaak voor een rechtbank te brengen.